Slik starter Windows XP i sikkermodus på Boot Menu

Når gjenopprettingspunkter eller antivirusprogrammer ikke klarer å løse dine Windows XP feil eller malware problemer, kan det være nødvendig å starte Windows-installasjonen i sikker modus. Sikkermodus støvler en Windows-operativsystemet inn i en tilstand som omfatter kun de aller nødvendigste for systemfunksjon. Dette tillater brukere å løse problemer forårsaket av en rekke programmer og filer. Brukere kan ikke bruke Internett i de mest grunnleggende versjonen av safe mode. Men gjør at Windows XP også brukere til å starte opp i sikkermodus med nettverksfunksjoner aktivert.

Bruksanvisning

1 Restart datamaskinen.

2 Trykk på "F8" tasten mens maskinen starter opp. Trykk på tasten en gang hver andre til oppstartsmenyen vises.

3 Trykk piltastene for å markere "Safe Mode" eller "sikkermodus med nettverk" alternativet.

4 Trykk på "Enter" -tasten for å starte datamaskinen i sikkermodus.