Slik tester en Gateway Notebook Battery

Slik tester en Gateway Notebook Battery


Gateway produserer bærbare og stasjonære datamaskiner, samt produkter og tilbehør som går med dem. Gateway er mest gjenkjennelig fra ku-print boksene sine produkter kommer i. Gateway bærbare datamaskiner bruker laptop-batterier for strøm når den bærbare datamaskinen ikke er koblet til en elektrisk stikkontakt. Du kan utføre en enkel test på laptop-batteri for å få et estimat på hvor lenge batteriet vil drive den bærbare datamaskinen før den må lades.

Bruksanvisning

1 Snu den bærbare datamaskinen ved å trykke på strømknappen. Plugg strømadapteren til en stikkontakt. Plasser den andre enden av strømadapteren til adapter uttaket på siden av Gateway laptop.

2 Strømadapteren for å lade batteriet helt opp. La den bærbare datamaskinen er slått av i åtte timer.

3 Fjern strømadapteren. Slå Gateway laptop ved å trykke på strømknappen. Den bærbare vil bruke batteri for å drive den bærbare datamaskinen.

4 Tiden hvor lang tid det tar ut batteriet for å dø, fra start til slutt. For å få en mer nøyaktig tidsvurdering, løpe eller utføre programmer og oppgaver du normalt ville. Hvert program eller oppgave bruker en annen mengde batterilevetid, så bruke disse programmene til å kjøre ned batteriet vil gi deg en mer nøyaktig estimering. Når den bærbare dør eller slår seg av, er batteriet døde og bør lades.