Slik tester en Termistor

Thermistors er motstander som tilpasser seg endringer i temperaturen. De brukes i kretser og halvlederapplikasjoner. Hvis de svikter, kretsen selv vil trolig feil, også. Siden termistorer er konstruert for å være temperaturfølsom, testing av dem omfatter bruk av varme.

Bruksanvisning

1 Sett multimeter til motstand modus.

2 Hook opp terminalene på multimeter til leder på termistoren. Det spiller ingen rolle hvilken ledelsen går til terminalene, som polaritet er ikke viktig i denne testen.

3 Varm opp loddebolt. Varm termistoren ved å flytte oppvarmet loddebolt tips til det.

4 Legg merke til den multimeter lesing som du søker denne varmen. En velfungerende termistortemperaturføler vil vise en glatt og jevn økning i multiresistens lesing. En velfungerende negativ Termistortemperaturføler vil vise en glatt og jevn nedgang i multimeter motstanden lesing.

5 Se etter tegn på en defekt termistor. En jevn lesing som ikke endres, en lesning av null eller en lesning av uendelighet er alle indikasjoner på at termistoren må skiftes.
Endringen i leser vil ikke være jevn, eller det vil ikke være noen endring.