Slik tilpasser en Tiger Dock

Mens Mac OS X-operativsystemet er ofte skryt for sin estetikk og generelle utseende, tilpasse mange deler av den til dine personlige preferanser. The Dock, som sitter nederst på skjermen for å starte programmer, kan tilpasses i et par forskjellige måter gjennom "Systemvalg" -menyen. Endre plasseringen av Dock, minimering teknikker og ulike størrelse kontroller. Hvis du ikke liker endringene, alltid gå tilbake til den gamle dokken på noe tidspunkt.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Apple" -logoen på menylinjen, deretter "Dock" etterfulgt av "Dock-valg."

2 Klikk og dra "Size" glidebryteren til venstre for å redusere størrelsen på Dock eller til høyre for å øke størrelsen.

3 Klikk på "Forstørrelse" boksen for å aktivere eller deaktivere forstørrelses effekt som du ruller over Dock. Dra den medfølgende glidebryteren for å endre hvor mye du ønsker å zoome ved.

4 Klikk "Venstre" eller "høyre" for å endre plasseringen av Dock. Klikk på en av de andre boksene for å aktivere eller deaktivere den aktuelle innstillingen.

5 Lukk preferanser vinduet når du er ferdig med å tilpasse Dock.