Slik viser en apostrof i VBScript

Visual Basic Scripts (VBScripts) gi en lettvektsløsninger for stasjonære eller web-applikasjoner. Koden er lik VB, men den har færre muligheter og mindre skalerbarhet enn full VB språk. Apostrofer brukes til å betegne strengvariabler i databaseprosedyrer. VBScript brukes til å "skrubbe" database data, som betyr at det sikrer apostrofer brukes til strengvariabler og ikke for bokstavelig tekst som en apostrof i et etternavn. For å teste programmet, utviklerne vise en tekststreng med en apostrof for å teste koden.

Bruksanvisning

1 Lag en streng variabel og tilordne den en verdi. I dette eksempel er en etternavn definert som inneholder en apostrof karakter. Koden nedenfor viser deg hvordan du oppretter en VBScript variabel:

Dim Lastname As String
Lastname = "O'Brian"

2 Skrubb data for SQL. For å indikere at en bokstavelig apostrof er nødvendig for SQL, sett inn to apostrof tegn i strengen. Følgende kode sikrer at SQL strengen er dannet på riktig måte:

LastName.Replace ( " '", "' '")

I denne koden, finner den første parameteren i parentes en apostrof i etternavn og erstatter den med to apostrof tegn.

3 Skriv ut resultatene til skjermen. Følgende kode skriver resultatet til skjermen:

Response.Write (Lastname)

Den skrubbet data viser apostrof to ganger. Dette sikrer at informasjonen som sendes til databaseserveren er en skikkelig dannet streng.