Slik viser My History

Hver nettleser har et verktøy funksjon som gjør at brukeren kan se hans nettleserhistorikk. Dette er nyttig hvis en Web-adresse har blitt glemt, en webside har ikke book riktig eller hvis en nettside destinasjonsside må utvinnes. Alle tre store nettlesere - Mozilla Firefox, Google Chrome og Internet Explorer - bruke samme tastekombinasjon for å åpne historien. Hver har også alternative metoder for å sammenkalle leserloggen.

Bruksanvisning

1 Åpne nettleseren på hvor du søker etter historien.

2 Trykk "Ctrl + H" for å åpne nett historie.

3 Alternativt kan du finne din Internet Explorer History ved å bevege piltasten over stjerneikonet øverst til høyre i at browseren og klikke på fanen. I Firefox, kan du klikke på Firefox-knappen øverst til venstre i nettleservinduet for å finne den "History" -menyen. I Google Chrome, kan du klikke på Innstillinger-ikonet i øvre høyre hjørne av vinduet - ikonet er at av en skiftenøkkel - og velg "History".

Hint

  • Ulike nettlesere har ulike stedene der Min Logg kan sees.
  • Hvis datamaskinen er delt, er det en god idé å tømme ut min historie for å forhindre tyveri av passord og brukernavn.