Struts Vs. Hibernate

Struts og Hibernate er to av de mest brukte tredjeparts biblioteker i bedriften webutvikling. Mens de tjener ulike formål, vil de fleste Java-programmerere som jobber i et bedriftsmiljø ende opp med å bruke dem når du utvikler komplekse webapplikasjoner. Av denne grunn, dyktighet og mestring i disse to bibliotekene er viktig.

Hensikt

Den Struts rammeverket bruker Model-View-Controller arkitektur for å gi en separasjon av bekymringer blant alle de forskjellige komponentene i en web-applikasjon. I kontrast, gir Hibernate bibliotek en måte for Java-programmerere å kartlegge applikasjons objekter i relasjonsdatabasetabeller.

Betydning

Java-programmerere kan bruke Struts rammeverk for å bygge komplekse og skalerbare webapplikasjoner. De kan også bruke Hibernate biblioteket for å enkelt lagre objekter i en database og hente dem uten å måtte skrive SQL-spørringer manuelt.

betraktninger

For storstilt applikasjonsutvikling, opplevde Java-programmerere vanligvis bruker Web rammeverk som Struts å bygge infrastruktur koden til prosjektet. Utholdenhet biblioteker som Hibernate kan også brukes til å gjøre oppgaven med objektrelasjons kartlegging enklere. Bruk begge bibliotekene lar programmerere å fokusere mer på gjennomføring av viktige forretningslogikk i sine søknader.