Syv Faser i Systems Development Life Cycle

Syv Faser i Systems Development Life Cycle


Den Systems Development Life Cycle (SDLC) er et system metoden som er benyttet for å legge til rette for utvikling av informasjonssystemer. I tillegg bistår SDLC prosjektledere med planlegging av utvikling og implementering av et informasjonssystem som oppfyller brukerens behov og som er fullført på tid og innenfor budsjett begrensninger. Med SDLC styrer en prosjektleder effektivt oppgaver og detaljer om et systemutviklingsprosjekt, samt kommuniserer viktige mål datoer til nøkkelpersoner involvert eller berørt av prosjektet. Faser av SDLC er konseptuelle og planlegging, krav definisjon, design, utvikling og testing, implementering, drift og vedlikehold og disponering.

konseptuell planlegging

Konseptuell Planlegging er den første fasen av systemutvikling livssyklus. I denne fasen, sentrale personer involvert i prosjektet eller interessenter definere det foreslåtte systemet og bestemme omfanget av prosjektet. I tillegg er faktorer som ressurser, budsjett og tidspress bestemmes

krav Definisjon

Den neste fasen er kravene definisjonsfasen. Etter interessenter fastslå omfanget av prosjektet, informasjonsteknologi (IT) spesialister arbeidet med sluttbrukere for å definere systemets krav. Når IT-spesialister samle alle kravene, møtes de igjen med sluttbrukerne å verifisere kravene og få brukeren logger av.

Design

I designfasen, IT-spesialister sette forretningsmessige krav til tekniske krav. I første omgang utviklere lage en foreløpig teknisk design for å ta opp alle system forretningsmessige krav som er definert i kravene definisjonsfasen. Når forprosjektet er ferdig, utviklere lage en detaljert teknisk design, som definerer alle de tekniske funksjonene som trengs for å implementere systemet

Utvikling og testing

I utvikling og testing fase, utviklerne begynner å utvikle selve systemet. Dette innebærer å skrive noe programvare og bygge riktig databasearkitektur for systemet. Testing begynner etter bygging av systemkomponentene er fullført. I tillegg er kvalitetssikring analytikere kontrollere systemet oppfyller forretningskravene ved hjelp av en detaljert testplan.

Gjennomføring

Under gjennomføringen, distribuerer det nye systemet til alle sluttbrukere, slik at de kan begynne å bruke den. I tillegg IT-spesialister gi systemet dokumentasjon til sluttbrukerne, som inneholder informasjon om hvordan du bruker systemet. Trening er også en viktig del av gjennomføringsfasen. Treningene bør settes opp for hver gruppe av brukere, slik at brukerne dra nytte av systemet tidlig.

Drift og vedlikehold

I drift og vedlikeholdsfasen, går det nye systemet i full drift modus. IT overvåker systemet for å sikre at systemet oppfyller de nødvendige krav. I tillegg IT-personell utfører periodisk vedlikehold på systemet for å sikre at systemet fortsetter å fungere som forventet. Støtten team gir også støtte for systemet og løser eventuelle rapporterte problemer.

Disposisjon

Disponeringen fase opptrer ved slutten av et system livssyklus. Når et system har gått sin gang og er pensjonert, gir denne fasen en rekke systematiske skritt for å avslutte systemet. Utføre denne fasen sikrer viktig informasjon holdes for fremtidige forretnings eller systembehov. I tillegg er skikkelig system disposisjon nødvendig for å sikre at et system komponenter, data, programvare og maskinvare er avhendes på riktig måte og i henhold til selskapets regler.