Time Tracking & Project Management Software

Tid og prosjektledelse programvare hjelper bedrifter effektivt håndtere prosjekter i en kostnadseffektiv måte, bidrar til å redusere nedetiden og sørge for at tidsfrister overholdes. Software funksjoner inkluderer sporing, planlegging, kalenderfunksjoner og rapportering.

Project Management Software

Noen få selskaper distribuere forskjellige merker av prosjektledelse programvare. Ved hjelp av programvare for å holde orden på et prosjekt fra begynnelse til slutt kan minimere sjansen for mangler en tidsfrist. Prosjektledelse programvare er ofte web-basert, noe som muliggjør forbedret kommunikasjon. Prosjektledelse programvare lar ledere for enkelt å delegere og spore oppgaver i prosjektet, mens holde orden på fremdrift, tidsfrister og kostnader.

tidtaking programvare

Tidtaking programvare hjelper bedrifter med å administrere sin tid mer effektivt. Du kan se på timelister, spore fakturerbare timer og bruke kalendere for å administrere den tiden det tar å gjøre oppgaver effektivt. Denne typen programvare gir også brukerne mulighet til å gi kundene med nøyaktige anslag for hvor lenge enkelte arbeidsplasser vil ta og hvor mye arbeidskraft vil koste.

Sammenheng

Selv om tidsstyring og prosjektledelse programvare har tydelige forskjeller, hvordan de fungerer og de oppgavene som de utfører la ledere til å kjøre begge samtidig å spore og administrere den samme arbeidsmengden fra starten til slutten av et prosjekt.