Tips og triks for Palm Treo 755p

Palm Treo 755p gir gode kommunikasjonsmuligheter, inkludert tale, tekst og videomeldinger. Smarttelefonen er allment tilgjengelig via flere forskjellige leverandører. Ved hjelp av den lille telefonen krever en liten læringskurve, som det finnes utallige tips og triks som du kan oppnå med Palm Treo 755p.

Telefonnummeret ditt

Husk alltid ditt eget telefonnummer. Finne nummer på telefonen er en ganske enkel prosess. Trykk på "Phone" -knappen og velg "Meny" -knappen. Velg "Alternativer" og "Phone Info" for å se telefonnummeret ditt.

Samtale venter varsler

Å ignorere en samtale venter varsling, må du ikke trykke på "Power" knappen som du ville gjort for en vanlig samtale, som det vil avslutte samtalen at du er på nå. I stedet trykker du på fem-veis knappen for å velge "Ignorer" på skjermen, slik at du kan forbli på den aktuelle samtalen. Alternativt kan du velge "Ignorer med tekst" med fem-veis-knappen for å sende den som ringer en tekstmelding.

Låse berøringsskjerm

Låse berøringsskjermen på din Palm Treo 775p i visse situasjoner, slik at du ikke tilfeldigvis direkte telefonen til å gjøre noe upassende. Velg "Programmer" og velg "Prefs," trykk "tastelås" for å trekke opp en dialogboks. Sats på "innkommende anrop mottatt" hvis du ønsker å låse berøringsskjermen når telefonen ringer. Velg "On a Call" for å låse berøringsskjermen når du snakker i telefonen. Velg "Done" når du er ferdig med å gjøre dine valg.

Bruke mp3-spiller

For å bruke din Palm Treo 775p som en mp3-spiller, må du først synkronisere telefonen med en Windows-basert datamaskin. Koble telefonen til datamaskinen med USB-kabelen og åpne "Programmer" -ikonet på telefonen. Velg "pTunes" for å forberede telefonen til å synkronisere. Åpne "Windows Media Player" på datamaskinen og velg "Sync" fanen. Bla ned til "Palm Handheld" for å velge smarttelefonen som enheten og klikk på "Start Sync." Overføre musikk fra datamaskinen til Palm Treo 775p kan ta flere minutter avhengig av antall filer.

Documents To Go

Arbeid med Microsoft Word og Excel-filer på din Palm Treo 775p ved å bruke "Documents To Go" program. Velg "Programmer" og "Dokumenter" for å åpne en liste over dokumenter. Bruk fem-veis-knappen for å bla ned til ønsket dokument. Du kan opprette nye dokumenter, samt redigere og lagre dokumenter på smarttelefonen. Documents To Go støtter ikke Word 2007-dokumenter, så må du først lagre dokumentet som en versjon Word 2003.