Tre typer av Roaming i Wireless LAN

Roaming er kapasiteten til en enhet for å bytte fra ett tilgangspunkt til et annet ved hjelp av trådløse nettverkskort. Disse kortene kan enten være et PCI eller PC-kort de som brukes av bærbare datamaskiner og andre mobile enheter. Det er tre typer av roaming som brukes oftest.

Layer 2

I Layer 2 roaming, signalstyrke fra tilgjengelige tilgangspunkt som skal brukes til å velge om enheten er roaming. Strømsparing protokollen, eller PSP, er ofte brukt sammen med denne type roaming. PSP innebærer overføring av pakker med informasjon som blir bufret å overføre fra ett tilgangspunkt til et annet. Dette gjør at enheten kan gå til et lavt strømforbruk, for eksempel når datamaskinen eller en annen enhet er "sover", og har sine pakker bufret mens på denne lav innstilling for å spare batterilevetid og øke energieffektiviteten.

Layer 3

Layer 3 roaming tillater roaming over store områder av plass, for eksempel fra bygning til bygning eller på tvers av byen. Denne type roaming benytter utenlandske nettverk for å oppnå maksimal effektivitet. En utenlandsk nettverk er ofte brukt til å overføre brukerens enhet ut av hennes hjemmenettverk samtidig opprettholde Internett-tilgang. Layer 3 roaming kan bare begynne etter Layer 2 roaming er fullført. Enheter kan bare bevege seg fritt mellom tilgangspunkter med samme SSID, så hold det i tankene når du forsøker å gå fra hjemmet til kontoret på tvers av byen.

Seamless Roaming

Sømløs roaming skaper mulighet for brukeren å bevege seg fra ett tilgangspunkt til et annet med liten eller ingen forsinkelse. Enheten som går gjennom denne type roaming opprettholder den samme IP-adresse, slik at brukeren kan fortsatt bruke systemet til å oppdatere sin programvare eller til å feilsøke problemer med sin enhet. Sømløs roaming er vanligvis den typen som brukes i trådløse enheter som de beveger seg inn og ut av et bestemt tjenesteområde. Mobile brukere vil oppleve litt forsinkelse når du flytter fra ett tilgangspunkt til et annet i denne type roaming.