Tutorial på ekstern feilsøking av Unix

Tutorial på ekstern feilsøking av Unix


Fra tid til annen datasystemer, blant annet Unix, funksjonssvikt. Når dette skjer, må du feilsøke datamaskinen. Imidlertid kan denne prosessen være litt vanskeligere når du ikke har fysisk tilgang til maskinen selv.

Fjerntilgang

Det første trinnet i eksternt feilsøkingen av Unix-system er å logge inn på datamaskinen eksternt. For å gjøre dette, trenger du et program som implementerer Secure nettverksprotokollen Shell (SSH), for eksempel OpenSSH, installert både på Unix-system du prøver å feilsøke og datamaskinen du vil få tilgang til systemet fra.

Administrative privilegier og logger

For å gjøre de endringer som er nødvendige for å fikse systemet, eller eventuelle endringer, må du logge inn eksternt som en bruker med administrative rettigheter. Når du har logget inn med disse tillatelsene tilgang til store systemet loggfiler for å spore opp feilmeldinger, for eksempel "syslog".

Redigere konfigurasjonsfiler

Avhengig av de problemene du finner i loggfilene, må du redigere den aktuelle konfigurasjonsfilen. Du kan gjøre dette med noen av konsollbaserte tekstredigeringsprogrammer, er det mest grunnleggende av disse er "nano" -verktøyet. Du kan redigere konfigurasjonsfiler med dette verktøyet ved å skrive "nano [filnavn]" inn i konsollen.