Tutorial på hvordan å sende anonyme Bulk Email Med SMTP

SMTP-servere definere rutingen som sender e-postmeldinger over Internett. Din e-programvare bruker disse serverne til å sende e-post, men du kan bruke Windows Telnet programvare for å sende anonyme bulk e-post fra SMTP-serveren. Prosessen kan du sende flere meldinger uten bruk av e-klientprogramvare.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen og skriv "telnet smtp.server.com 25" og trykk "Enter". Erstatt "smtp.server.com" med navnet serveren for e-postserveren.

2 Skriv "helo" og trykk "Enter". Den "helo" kommandoen returnerer informasjon om serveren, og SMTP-serveren er klar for dine kommandoer for å sende bulk e-post.

3 Type "post fra: [email protected]" og trykk "Enter". Dette setter opp den anonyme avsenderadresse for din e-post.

4 Type "RCPT til: [email protected]" ". Enter" og trykk Hvis du vil sende e-post til flere mottakere, må du skille hver e-postadresse med komma.

5 Skriv "data" og trykk "Enter". Denne kommandoen ber deg skrive inn e-post informasjon. Skriv inn din melding og avslutter e-post med en enkelt periode tegnet på en linje for seg selv for å signalisere til serveren som du er ferdig med å skrive e-post. Når du har fullført datadelen av e-post, sender serveren e-post til mottakerne.