Veiledning for Defragging

Når harddisken på datamaskinen er svært fragmentert, er deler av filer spredt over disk, noe som kan føre til at det å gjøre ekstra arbeid å finne filer når du trenger å bruke dem. En fragmentert disk beveger tregt og kan være svært irriterende. Bruk Disk Defragmenter verktøyet innebygd i Windows 7 operativsystemer til å omorganisere data slik at disker og stasjoner arbeide mer effektivt.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start" -knappen, skriv "Disk Defragmenter" i søkeboksen, og klikk "Disk Defragmenter" i listen over resultater.

2 Velg den lokale disken (C: stasjonen) under "Nåværende status" og klikk på "Analyze" -knappen for å finne ut om disken må defragmenteres. Hvis du blir bedt, skriv inn administratorpassordet. Når Windows er ferdig å analysere disken, klikk på "Defragmenter disk" knappen hvis andelen av fragmentering på disken i "Siste Run" -kolonnen er over 10 prosent.

3 Skriv inn administratorpassordet på nytt hvis Windows ber den. Defragmenteringen starter. Det kan ta alt fra noen minutter til noen timer å fullføre, avhengig av hvor dårlig fragmentert disken er.

Hint

  • Du kan fortsatt bruke datamaskinen under diskdefragmentering prosessen.
  • Hvis disken allerede er i eksklusiv bruk av et annet program, eller er formatert med et annet filsystem enn NTFS filsystem, FAT eller FAT32, kan det ikke bli defragmentert.
  • Nettverksplasseringer kan ikke defragmenteres.