Veiledning for fjerning av harddisken på en gateway 300S

The Gateway 300S stasjonær datamaskin er en eldre stasjonær modell som leveres med en enkel 40GB harddisk. Du kan finne at denne harddisken kapasiteten ikke er tilstrekkelig for dine behov, spesielt med tanke på hvor mye harddiskplass mange av dagens programmer krever. Du kan fjerne Gateway 300S harddisken og installere en ny en for å få ekstra lagringsplass, samt potensialet for oppgradert hastighet.

Bruksanvisning

1 Drive Gateway 300S ned og få tilfelle i en slik posisjon at du enkelt kan se tilbake.

2 Fjern tommelskruene festet til baksiden av Gateway 300S saken.

3 Trykk saken utløserknappen på forsiden av saken. Fjern saken dekselet når det løsner seg fra datamaskinen.

4 Koble harddiskens strømledninger og grensesnittkabler. Løft stasjonen utløseren opp. Skyv harddisken fra 300S saken for å fjerne det fra datamaskinen.