Virtual Private Network Definition

Virtual Private Network Definition


En Virtual Private Network, eller VPN, er et nettverk som er begrenset til en bestemt gruppe brukere, men kan brukes over et bredt område. For eksempel, mange bedrifter benytter virtuelle private nettverk for å tillate ansatte å koble til databaser, maskinvare og hverandre.

Funksjon

En Virtual Private Network bruker ofte en eksisterende offentlig nettverk for å tillate brukere å koble eksternt. VPN-brukere vanligvis tilgang til nettverket via Internett.

typer

Det finnes tre typer virtuelle private nettverk. Dette er Intranett VPN, som bruker en LAN-tilkobling; Ekstranett VPN, hvor flere organisasjoner sammen for å skape en felles LAN-basert tilkobling; og Remote Access VPN, som verver tjenestene til en tredjeparts leverandør.

Egenskaper

Når et virtuelt privat nettverk er tilgjengelig via Internett, gir Internet Protocol forbedrede sikkerhetsfunksjoner. Dette er viktig for bedrifter som trenger å beskytte data på en VPN.

fordeler

Ved hjelp av en Virtual Private Network tillater en bedrift å kutte kostnader på leide lang avstand telefonlinjer samt kostnadene ved å opprettholde en server.

betraktninger

En Virtual Private Network krever forståelse av nettverkskonfigurasjoner, sikkerhet og andre nettverk hensyn. En pålitelig Internett-leverandør er nødvendig, også.