Visual Basic Tutorial på Eval Method

Visual Basic Tutorial på Eval Method


Visual Basic (VB) Eval funksjonen tar en rekke tegn og oversetter dem til faktiske koden. Dette er gunstig når programmereren tar en kommando fra en brukerprogram og oversetter den til faktiske kommandoer for å utføre.

Betydning

Den Eval funksjonen lar programmereren å ta en rekke tegn og utføre dem som om de er Visual Basic-kode. Dette fordeler programmerere som utvikler online eller stasjonær bruker apps som grensesnitt med en søknad kommandolinje.

typer

Den Eval funksjonen tar strenger eller tall. Utviklere bruker strenger når du bruker en bokstavelig kommandoen. Tall er brukt til beregninger, for eksempel addisjon, subtraksjon, divisjon eller multiplikasjon.

Funksjon

Den grunnleggende Syntaksen for Eval funksjon er som følger:

Eval ( "tegn")

Erstatt "tegn" med kommandoen brukes til å behandle uttrykket.

betraktninger

Eval funksjoner er også brukt i virus anvendelser. Brukere kan identifisere skadelig kode i sine nettsteder når Eval funksjonene brukes i Javascript-kode.

Størrelse

Eval funksjoner er først og fremst brukes til små kjøring av kode uttalelser. Long-tegns uttalelser bør brukes som kommandoer i systemet og tolket som selve koden i stedet for å bruke Eval.