Windows vil ikke anerkjenne Mitt kamera

Hvis operativsystemet Windows ikke gjenkjenner kameraet selv etter at den er koblet til datamaskinen, betyr dette at en enhetsdriver for kameraet ikke er installert. Enkelte modeller av kameraer er "plug and play", som betyr at Windows vil automatisk gjenkjenne dem og bruke en generisk driver for å få dem til å fungere. Hvis den generiske driveren ikke er kompatibel, må du installere den dedikerte enhetsdriveren som fulgte med kameraet på en CD-ROM.

Bruksanvisning

1 Plasser enheten driver-CD-ROM-en som fulgte med kameraet i datamaskinens CD-stasjonen.

2 Klikk på "Start".

3 Klikk på "Computer".

4 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet for å laste inn driveren installasjonsverktøyet.

5 Klikk "Install". Dette vil installere den dedikerte enhetsdriveren for kameraet på datamaskinen. Når denne prosessen er ferdig, starte datamaskinen på nytt. Windows vil nå gjenkjenne kameraet.