Windows Vista Feilkode 0X8007045d

Windows Vista Feilkode 0X8007045d


På Microsoft Windows Vista, kan inngang og utgang enhetsfeil vise to feilkoder. Kode 0x8007045D og kode 2147943517 begge representerer en I / U-feil. Disse kan oppstå mens du prøver å ta backup av systemet eller skrive til en DVD-stasjon.

feil Årsak

I / O-feil skyldes et problem å lese fra eller skrive til en enhet. Dette er vanligvis en indikasjon på skade på enheten. På en harddisk, kan deler av stasjonen være sviktende. På en CD eller DVD, kan det være relatert til fysiske riper på disken.

grunn~~POS=TRUNC feilsøking

For CD- eller DVD-plater, begynne med å sjekke disken for støv eller riper. Hvis mulig, renser disken. For interne disker, kjøre Microsofts diskkontroll program for å identifisere og reparere problemer med disken. Kjører diskkontrollen program (chkdsk) krever omstart av datamaskinen, så sørg for å lagre arbeidet ditt.

Avansert feilsøking

Hvis problemet vedvarer etter å ha kjørt chkdsk, kan det være nødvendig å utvide eller redusere størrelsen på operativsystemet partisjon. Dette skyldes en feil i chkdsk operasjon som fører til at det ikke skal fungere når den siste delen av en disk har et problem. Partition modifisering bør bare gjøres av avanserte databrukere.