Windows XP Operating System Recovery

Hvis du opplever tekniske problemer, for eksempel manglende eller ødelagte filer, så det kan være nyttig å gjenopprette datamaskinen. Med Microsoft Windows XP-operativsystemet er installert på datamaskinen, kan du bruke Windows XP oppstartsplate å få tilgang til gjenopprettingskonsollen ledetekst. Recovery Console Skjermen har en rekke kommandoer som kan brukes til å fikse filer, fjerne stasjoner, installere en korrupt harddisk og andre feilsøkingsalternativer å fullt gjenopprette systemet.

Bruksanvisning

1 Sett inn Windows XP oppstart CD-en i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen, og start deretter datamaskinen på nytt.

2 Trykk på en tast på tastaturet når du blir bedt om å starte datamaskinen fra CD. Trykk på "R" -tasten på tastaturet når "Velkommen til installasjonsprogrammet" vises.

3 Skriv inn administratorpassordet i tekstboksen og trykk deretter på "Enter" -tasten på tastaturet.

4 Skriv "recovery console kommandoer" i kommandolinjen og trykk deretter på "Enter" -tasten. En liste over mulige kommandoer du kan angi for å reparere datamaskinen vises.

5 Skriv inn kommandoen du vil bruke til utvinning systemet og trykk "Enter" -tasten. Sett av tid for gjenoppretting for å fullføre.

6 Skriv inn "exit" på kommandolinjen og trykk deretter på "Enter" -tasten. Windows XP vil da starte med systemet gjenopprettes.