Word og Excel-dokumenter åpnes ikke mindre Åpnet gjennom programmet

Hvis du dobbeltklikker på Word-dokumenter eller Excel-regneark, bør de automatisk åpner med Microsoft Word eller Microsoft Excel. Hvis du dobbeltklikker filene ikke åpne dem i sine respektive programmer, så filtilknytningene har disassociated fra programmene. Du kan endre standardprogrammene åpne filer med Windows "Standardprogrammer" -menyen.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen og velg "Standardprogrammer."

2 Klikk "Tilknytt en filtype eller protokoll til et bestemt program" fra listen over alternativer.

3 Velg ".doc" og klikk "Change Program." Velg "Microsoft Office Word" fra listen. Klikk "OK" for å knytte filer med Word. Gjenta prosessen med ".docx" i tillegg.

4 Velg "XLS" og klikk "Change Program." Velg "Microsoft Office Excel" fra listen. Klikk "OK" for å knytte filer med Excel. Gjenta prosessen med ".xlsx" i tillegg.

5 Klikk på "Close" for å lukke vinduet og lagre endringene.