XIDen Protocol

XIDen Protocol


I IBMs SNA (System Network Architecture) nettverk system, det første trinnet i to endepunkter etablere en forbindelse er utveksling av identifikatorer. Dette trinnet kalles eXchange ID, eller "XIDen."

Funksjon

I SNA er XIDen brukes for nabolaget oppdagelse. Protokollen definerer en melding struktur for en forespørsel og respons par der hver enhet i kommunikasjons varsler sine identifikasjonsopplysninger.

Egenskaper

Utvekslingen Prosessen har to mulige formater. Formatet er i bruk er angitt med et flagg i forespørselsmeldingen sendt av initiator. Disse to typene er "Format 0", som gir node-ID og "Format 3" som i tillegg inneholder nettverksnavnet og Control Point navnet på noden.

Hensikt

XIDs opererer mellom noder på en SNA-nettverk før og under linken aktivering for å etablere og forhandle kobling og node egenskaper. Protokollen er plassert på "Data Link Layer" av nettverk protokollstakken, noe som betyr at den omhandler nettverksadresser for lokalnettverk og omfatter ikke Internett.