Computer Management Tools

Computer Management Tools


Datamaskinen er et komplekst system som krever konsekvent vedlikehold og administrasjon. Windows-operativsystemet inneholder flere datastyringsverktøy. Hvert verktøy gir et bestemt sett av handlinger som administrerer filer, maskinvare, programvare eller disker. Computer styringsverktøy opprettholde datamaskinens helse og ytelse, og forlenger levetiden til datamaskinen.

Enhetsbehandling Tool

Enhetsbehandling bidrar til å administrere maskinvare som er installert på datamaskinen. For eksempel, gir verktøyet informasjon om hvordan ulike hardware fungerer med datamaskinen, ifølge Microsoft. Windows-operativsystemet viser hver enhet kan forstå i Enhetsbehandling-verktøyet. Systemegenskaper og Datamaskinbehandling vinduer gir tilgang til Enhetsbehandling.

Disk Defragmenter verktøyet

Normal bruk av datamaskin fører til fil fragmentering. Som et resultat av datamaskiner krever en defragmenteringsprosessen, noe som øker datamaskinens ytelse. Diskdefragmentering "konsoliderer fragmenterte filer og mapper på harddisken, slik at hver har en enkel sammenhengende plass på volumet", ifølge Microsoft.

Disk Management Tool

Disken styringsverktøy gir tilgang til harddisker, volum og partisjoner. Dette verktøyet lar en administrator "initial disker, skape volum, format volumer med FAT, FAT32 eller NTFS filsystemer, og skape feiltolerant disksystemer", ifølge Microsoft. I tillegg er de fleste endringene trer i kraft umiddelbart, og kan utføres uten at brukeren avbrudd.