Hva betyr "OSS" Mean?

Akronymet OSS viser i datamaskinen termer til åpen kildekode programvare. Åpen kildekode programvare er programvare med kilde koding gjort tilgjengelig for allmennheten for endring av det opprinnelige produktet, samt omfordeling av den modifiserte produktet.

Distribusjon

Åpen kildekode klassifisering krever at programvaren være fri til å redigere og omfordele avgiftsfri. Programvaren må inkludere kildekode og tillate distribusjon i kompilert form samt at bruker modifikasjoner og avledede verk.

Ingen diskriminering

Lisensen for åpen kildekode må ikke diskriminere noen person eller gruppe eller begrense programmet fra bruk på et bestemt felt. Åpen kildekode programmer må tillate forretningsbruk, genetisk forskning bruk og bruk med andre offentlige eller private bestrebelser.

konsesjons~~POS=TRUNC

Brukere kan ikke legge ved åpen kildekode programvare til et bestemt produkt, eller begrense hvilke programmer som distribueres med programvaren. Åpen kildekode-programmer må også ha lisenser som ikke er avhengige av bruken av en enkelt teknologi eller grensesnitt.