Hva er ugunstige LRC sjekker?

Hva er ugunstige LRC sjekker?


LRC står for langsgående redundans sjekk. Det er en dataoverføringshastighet programmering system som oppdager feil. Det er således en ugunstig LRC et redundanssjekk som viser feil i dataoverføringen.

paritet Bit

LRC bruker paritetsbit. Dette enkelt bit i binær dataoverføring teller 0'er og 1'ere i dataoverføring å finne ut om tallet er et partall eller oddetall.

Hvordan det fungerer

En mottakerenheten beregner LRC under overføring, og sammenligner sin beregning av virkelig verdi av LRC mottatt. Hvis de to tallene ikke stemmer, så LRC sjekken var ugunstig.

Bruker

LRC kontroll brukes til å holde den elektroniske overføringen av data nøyaktige. Dette systemet sikrer at data flyter fra ett system til et annet uten feil.