Hva funksjonen brukes til å lage en konvensjonell Outline?

Hva funksjonen brukes til å lage en konvensjonell Outline?


Enten det er oversikt for en skole essay eller raske notater å kaste en idé til sjefen din, og skaper et omriss fremhever de viktigste punktene i en lengre dokument og bryter det inn i lett-å-lese tekst. Tekstbehandling programvare som Microsoft Word er et av de beste verktøyene for denne oppgaven, fordi det kan skape en konvensjonell omriss automatisk med informasjon som du leverer.

konvensjon~~POS=TRUNC Outlines

En konvensjonell omrisset bruker en kombinasjon av emner, underemner og underemnene å skissere en presentasjon, papir eller en rapport. Formålet er å bore ned hensikten med en rapport for leseren, gi et generelt bilde av avisens konstruksjon og hjelpe deg å organisere dine tanker. Konvensjonelle skisserer bruke nivåer for å skjelne mellom de ulike emner og underemner, slik at leseren - og forfatteren - vet å klassifisere konkrete opplysninger. Nivåene er beskrevet ved hjelp av innrykk og skriftendringer for å skape et klart skille mellom emner og relaterte fag.

outline Verktøy

Microsoft Word har en meny spesielt for skisserte emner. Åpne et nytt dokument i Word, og klikk deretter på "View" -fanen og velg "Outline" fra venstre side av panelet. Her blir du tilbudt muligheten til å endre ulike nivåer for å starte din konvensjonell disposisjon.

outline funksjoner

Hva gjør Word-versjon av en vanlig disposisjon så enkelt er det Ordet formaterer automatisk hvert emne og underemne med ulike innrykk og fonter, noe som sparer deg bryet med å gjøre det manuelt. For eksempel, hvis du skriver en rapport om Shakespeare temaer, rapporten dekker hele emnet, men disposisjonen kunne starte med hvert spill. Stykket er et nivå ett emne, med hver av de utforsket temaer blir et nivå to underemne. Dypere forklaringer på hvert tema er et nivå tre sub-underemne, mens hvert nye tema tilbake til et nivå to. Skissen bryter ned grunnleggende informasjon og organiserer det, slik at når du skriver din papir, du allerede vet hvilke emner å dekke og hvordan de forholder seg til hverandre.

automatiske Outlines

Hvis du allerede har gjort en grunnleggende oversikt uten formatering, kan du lage en vanlig disposisjon etter det faktum ved å bruke "Outline" verktøyet og drop-down menyen for å angi hvert emne og underemne, samt endre skrifter. Deretter kan du kopiere dine formateringsendringer inn i et nytt dokument og lagre og skrive den for fremtidig referanse.