Hva gjør en sperret konto Mean?

Hva gjør en sperret konto Mean?


Begrepet "sperret konto" har flere forskjellige betydninger avhengig av omstendighetene der det blir brukt. Det kan referere til en konto som er regulert av valutakontroll, en konto som har vært frosset for en eller annen grunn, eller en megling konto som har blitt overtrukket. Det kan også referere til en sosial nettverkskonto på et nettsted som Facebook eller MySpace som er deaktivert eller på annen måte gjort utilgjengelig.

Utenlandsk valuta

I noen land er det restriksjoner på mengden av nasjonal valuta som kan flyttes ut av landet. Disse restriksjonene kan gjelde for penger som blir overført til en internasjonal konto samt penger som blir utvekslet til et annet lands valuta. Slike restriksjoner er referert til som valutakontroll. En sperret konto er en konto som finnes i et land som har innført valutakontroll.

Frozen konto

Begrepet "sperret konto" kan også henvise til en bankkonto som har vært frosset eller annen grunn. Årsaken kan variere avhengig av den konkrete situasjonen. Regjeringer har makt til å fryse kontoer og kan velge å gjøre det for politiske eller nasjonale sikkerhetsmessige årsaker, spesielt i tider med krig. En konto kan også fryses på grunn av dødsfallet til kontohaver, slik som å hindre uautorisert tilgang av en tredjepart.

margin konto

En margin konto er en megling konto som lar deg kjøpe aksjer eller verdipapirer på kreditt eller med en kombinasjon av kreditt og kontanter. En blokkert margin konto er en konto som ikke lenger kan brukes til å kjøpe aksjer fordi aksje beløpet har gått under megling krav. Kontoen vil først bli aktiv igjen når egenkapitalnivået er hevet for å møte disse kravene, enten ved tilsetning av midler eller ved salg av aksjer som allerede er på kontoen.

Social Networking

I forbindelse med et nettsamfunn som Facebook, en sperret konto (mer ofte referert til som en deaktivert konto) er en konto som ikke lenger kan nås av brukeren. Det er flere grunner til en Facebook-konto kan være deaktivert, for eksempel et brudd på Facebooks erklæring om plikter og rettigheter, eller et sikkerhetsproblem som hacking eller phishing. Blokkering kan også referere til prosessen med å forebygge en bestemt Facebook-bruker i å vise eller samhandle med profilen din.