Hvor er skrifter som er lagret på Ubuntu?

Ubuntu er en distribusjon av Linux open-source operativsystem. Linux-distribusjoner har ingen konkrete sted å lagre fonter, men det er vanlige metoder og steder, avhengig av bruk og tilgjengelighet av ulike fonter i systemet.

Finn sted

Det finnes flere forskjellige steder i hvilke skrifter kan lagres i Ubuntu. Slik finner du en liste over steder hvor skrifter kan lagres, skriv terminalen ved å klikke på "System", "Terminal" og deretter navigere ved hjelp av "cd" -kommandoen, til katalogen /etc/fonts/fonts.conf

vanlige Steder

De vanligste stedene for fonter som skal lagres er / usr / share / fonter, / usr / local / share / fonter og /home/"username"/.fonts (hvor "brukernavn" er brukernavnet ditt). Sistnevnte valg er først og fremst for skrifter som du installerer selv.

deling Fonts

Skrifter som er i / usr / local / share / fonter og / usr / share / fonts kataloger er tilgjengelige for alle brukere på systemet. Skriftene som er installert i /home/"username/.fonts er kun tilgjengelig for bruk av brukeren hvis navn de er lagret under.