Hvordan å erklære en rekke Structs i C

Strukturer (structs) er brukerdefinerte variabler som beskriver en logisk enhet med kode. For eksempel inneholder en kundestruktur kundens navn, alder, fødselsdato og adresse. Du bruker disse strukturene for å definere verdiene i koden ved hjelp av objektorientert design. En rekke strukturer gir deg muligheten til å sette opp flere struktur verdier i en variabel.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen og åpne din foretrukne C-kompilator. Hvis du har Microsoft .NET, kan du bruke Visual Studio til å redigere og design C-kode.

2 Last koden filen du vil bruke til å lage struktur. C koden filer har ".C" filtypen.

3 Lag strukturen objekt. Følgende kode oppretter en struktur som heter "kunde:"

struct kunde {

int alder;

string navn;

};

4 Initial en rekke strukturelementer. Følgende kode oppretter en matrise med verdier for "kunden" struktur:

struct kunde rgstype [2] = {{24, "Joe"}, \ {25, "Jim"}};

Koden ovenfor oppretter to kunder: Joe og Jim.