Hvordan å lukke Word Fra en VBA Script

Hvordan å lukke Word Fra en VBA Script


Microsoft Office Word tekstbehandler gir programmerere muligheten til å samhandle med Visual Basic for Applications (VBA) skript ved hjelp av Word stedene. Objektene har en hierarkisk orden med de beste applikasjon og dokument klasser. Program objektet representerer alle deler av programmet, og et dokument objekt refererer til en bestemt Word-dokument. Egenskapene til objektene lar deg kommunisere med VBA scripts, inkludert åpning og lukking av en Word-programmet. Du må bruke "slutte" tilhører et dokument objekt for å lukke Microsoft Word fra VBA script.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Word hvis det ikke er åpent.

2 Klikk "Verktøy" og deretter "Scripts" og velg VBA script som du vil lukke Word.

3 Legg til følgende kode på slutten av VBA script:

Sett objWord = Create ( "Word.Application")

Set objDoc = objWord.Documents.Close ( "c: \ scripts \ test.doc ')

objWord.Quit

4 Klikk på "File" og "Lagre" for å lagre "test.doc" Word-dokument med VBA script som du kan lukke Word.