Hvordan Apache Web Server på Linux

Ifølge mars 2009 Netcraft Web Server Survey (Referanse 2), er Apache den mest brukte webserver i verden. Den brukes på over 104 millioner nettsteder. Apache er Open Source programvare som kan installeres på Windows, Linux og Unix operativsystemer. Det er "A" i LAMP (Linux Apache MySQL PHP / Perl / Python) akronym. Det er mulig å installere på Linux via kildekode, rpm pakker og Deb pakker. Når den er installert, er det noen konfigurasjonsfiler som må redigeres for å få tilgang til nettstedet.

Bruksanvisning

1 Opprett en bruker og gruppe for administrasjon av Apache Web Server. Det er ikke en god idé å kjøre det som root.
sudo groupadd www-apache
sudo useradd -c "Apache" -g www-apache -p password1 www-apache

2 Last ned og installer apache2 pakker. Du kan laste dem ned direkte fra Apache nettside eller via din distribusjon pakken manager.

3 Stopp Apache tjenesten.
sudo /etc/init.d/apache2 stopp

4 Rediger / etc / apache2 / envvars fil.
gedit / etc / apache2 / envvars

5 Endre følgende to linjer for å gjenspeile din Apache bruker:
eksport APACHE_RUN_USER = www-apache
eksport APACHE_RUN_GROUP = www-apache

6 Lag en katalog der du ønsker å beholde dine nettsteder.
mkdir / public_html

7 Opprett en konfigurasjonsfil for webområdet ditt i / etc / apache2 / sites-available ved å kopiere standardkonfigurasjonsfilen. For dette eksempelet, vil nettstedet bli kalt navaja.
CP / etc / apache2 / sites-available / default / etc / apache2 / sites-available / navaja

8 Rediger navaja konfigurasjonsfilen.
gedit / etc / apache2 / nettsteder-Tilgjengelige navaja

9 Endre følgende linjer for å gjenspeile din konfigurasjon:
Under "<Virtualhost *: 80>":
Server [email protected]
Document / public_html
<Directory / public_html / navaja>

Linjen ovenfor er den andre "<katalog>" -delen.

10 Deaktiver standard nettstedet.
sudo a2dissite standard

11 Aktiver det nye området.
sudo a2ensite navaja

12 Start Apache.
sudo /etc/init.d/apache2 restart

1. 3 Lag en index.html fil i / public_html / katalog.

14 Test konfigurasjonen ved å åpne en nettleser og skrive inn http: // localhost i adressefeltet.