Hvordan åpne TIFF Virtual Stacks

ImageJ er en åpen kildekode-program utviklet av forskere ved National Institutes of Health. Denne applikasjonen lar forskere å behandle og analysere bilder. En av funksjonene i ImageJ er dens evne til å håndtere stablet bilder lagret i formater som TIFF. Stablet bilder er bilder som er lastet oppå hverandre i samme vindu. Du kan åpne stablet TIFF bilder i ImageJ ved å følge en bestemt prosedyre.

Bruksanvisning

1 Åpne "File" -menyen.

2 Velg "Import".

3 Klikk på "Image sekvens" for å åpne en virtuell stabel opprettet i et annet program eller forekomst av ImageJ. Alternativt kan du også velge "Raw" for å laste inn en rekke enkeltbilder og gruppere dem i en stabel, "Stack fra liste" for å åpne en tekstfil som inneholder referanser til stablede bilder eller "AVI" for å skjære en film lagret i AVI format til stablet TIFF.