Hvordan bruke en ikke Operatør i Java

Du kan bruke "ikke lik" (! =) Operatør i Java for å sjekke likestilling mellom to objekter. Hvis objektene er ikke lik hverandre, er en boolsk "true" returnerte verdien; ellers, "false" er returnert. En praktisk bruk av "! =" Operatøren sammenligner brukernavn på en medlemsliste for å sørge for at en plakat logging inn i systemet ditt er ikke på et forbudt-brukerliste.

Bruksanvisning

1 Åpne Java kildefilen i et redigeringsprogram, for eksempel Eclipse, JBuilder X eller NetBeans.

2 Erklærer to variabler og tilordne dem verdier ved å legge inn koden:

int a = 11; int b = 10;

3 Bruker operatøren å kontrollere om de to objektene er lik hverandre ved å legge koden "=!"

if (a = b!) {System.out.println ( 'a og b ikke er lik hverandre'); } Else {System.out.println ( 'a og b er lik hverandre'); }

Ved hjelp av dette eksempel, 10 ikke er lik 11, slik at teksten "a og b ikke er lik hverandre» vil skrive på skjermen.

4 Lagre Java-filen. Kompilere og kjøre programmet.