Hvordan bruke FINV Funksjon Excel

Den FINV funksjonen i Microsoft Excel returnerer den inverse F-sannsynlighetsfordelingen. Dette brukes oftest som et middel til å sammenligne to datasett, og å finne hvor mye variabilitet det er mellom dem.

Bruksanvisning

1 Gjenkjenne funksjonens syntaks: FINV (sannsynlighet, grader_frihet1, grader_frihet2).

2 Skriv inn funksjonens tallene inn de riktige stedene. Sannsynlighet er sannsynligheten knyttet til F kumulativ distribusjon. Graden oppføringene er de frihetsgradene telleren og detonator hhv.

3 Feilsøk potensielle problemer med et par grunnleggende metoder. Alle FINV er deler som har hele heltall brukt. Desimaler ofte får avkortede og andre ikke-heltall typisk resultere i en #VERDI! feil.

4 Inngangssannsynlighetsverdien som en standard sannsynlighets mengde. En rekke mindre enn null eller større enn en vil returnere en #NUM! feil.

5 Bruk en valgfri inngang etter "grader_frihet2" for å angi "noncentrality parameter." Vanligvis er denne verdien null, så det er automatisk påmeldt som sådan med mindre en annen verdi er angitt i stedet.

Hint

  • PROBF er det motsatte av FINV.
  • Den noncentrality parameter kan føre til en feil hvis verdien er ekstremt høy.