Hvordan du skal se etter Hash Symbol i en LIKE Statement i T-SQL

Hvordan du skal se etter Hash Symbol i en LIKE Statement i T-SQL


Søke etter bestemte symboler innenfor en T-SQL SOM setningen i SQL Server er en grei prosess som gjør bruk av jokertegn. Ved å bruke "%" wildcard, vil hele innholdet i kolonnen kontrolleres for forekomster av den angitte symbol. I dette eksempelet spørre sjekker for verdier som inneholder en hash "#" symbol, men syntaksen er den samme for andre tegn og sifre.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Start" -knappen, naviger til "Microsoft SQL Server" -mappen som passer til den installerte versjonen, og klikk på "SQL Server Management Studio."

2 Koble til SQL Server fra "Koble til tjener" -vinduet.

3 Høyreklikk på databasen og velg "New Query".

4 Skriv inn følgende spørring i den nye spørringen vinduet, ved å erstatte "<tabellnavn>" med navnet på bordet for å spørre, og "<kolonnenavn>" med navnet på kolonnen for å søke etter hasj symboler:

SELECT * FROM <tabellnavn> der <kolonnenavn> LIKE '% #%'

5 Klikk på "Execute" -knappen for å kjøre spørringen. Resultatene vil omfatte rader der "<kolonnenavn>" inneholder en hash symbol.