Hvordan endrer jeg fra Metric til Architectural på AutoCAD?

Hvordan endrer jeg fra Metric til Architectural på AutoCAD?


AutoCAD er et dataassistert konstruksjon (DAK) program som lar brukerne til å utarbeide to-dimensjonale og tre-dimensjonale design med et tastatur og mus. Selv om AutoCAD som standard millimeter, arkitekter og ingeniører i USA krever inches som grunnleggende måleenhet. Selv om de ulike versjonene av AutoCAD har menypunktet på forskjellige steder "Units Control", er det bare én maskinskrevet kommando som er nødvendig på alle AutoCAD versjoner for å endre enheter.

Bruksanvisning

1 Åpne en tegning på AutoCAD.

2 Skriv "Units" i kommandolinjen. Et vindu åpnes med valg for lengde, vinkel og tegne enheter.

3 Klikk på rullevalgfeltet under kategorien "Drawing Units" og velg "tommer".

4 Klikk på rullevalgfeltet under kategorien "Lengde" og velg "Architectural."

5 Trykk "OK". Enhetene i AutoCAD er nå endret fra desimal metriske til arkitektoniske amerikanske vanlige måleenheter.

Hint

  • Du kan justere vinkelen enheter fra standard desimalgrader til dine preferanser, for eksempel radianer eller grader minutter sekunder, ved hjelp av "Units" kommandoen, så vel.