Hvordan erstatte en CMOS batteri i en Compaq Computer

Bytte CMOS batteriet på din Compaq datamaskinens hovedkort er nødvendig når det gamle batteriet viser potensielle tegn på svikt, symptomer som inkluderer systemet viser checksum eller tidsfeil. Oppnå dette ved fysisk å fjerne batteriet fra hovedkortet og sette inn en ny modell, en prosess som vil vanligvis ta mellom 20 til 45 minutter.

Bruksanvisning

1 Slå Compaq datamaskinen og trekk ut kontakten.

2 Fjern tommeskruen på baksiden av saken og ta av sidepanelet. Noen Compaq tilfeller bruker også trykkpunkter på hver side av panelet for å effektuere fjerning, så ta kontakt med bruksanvisningen hvis du ikke klarer å åpne sak.

3 Finn ut CMOS-batteriet på hovedkortet - en rund, metallisk batteri litt hevet av ansiktet til hovedkortet.

4 Ta tak i batteriet med en hånd mens du manuelt flytter holde lås utover for å løsne den. Trekk batteriet direkte bort fra hovedkortet.

5 Sett det nye batteriet på plass og trykk ned til det klikker på plass.