Hvordan få tilgang en SMC ruteren

Når du installerer en SMC router på hjemmenettverket, må du kanskje å få tilgang til administrasjonspanel for første oppsett eller tilpasse de administrative innstillinger. Datamaskinen må være koblet til nettverket og SMC ruteren for å få tilgang til administrasjonspanel. Du kan ikke sikre det trådløse kringkasting eller annen nettverkstilgang uten først logging i konfigurasjonspanelet på ruteren.

Bruksanvisning

1 Start din nettleser og skriv inn 192.168.2.1 i adresselinjen for å navigere til administrasjonen panel for SMC ruteren.

2 Skriv inn standardpassordet "smcadmin" når du blir bedt om. Passordet er case sensitive. Klikk på "Logg inn".

3 Velg "Setup Wizard" hvis du ønsker å konfigurere ruteren under installeringsprosessen. Velg "Advanced Setup" hvis du ønsker å konfigurere de avanserte innstillingene for ruteren.