Hvordan finne alle som er født i en måned fra full Datoer i en Access-spørring

Opprette en spørring i Microsoft Access kan du velge akkurat den informasjonen du ønsker fra databasen. Når dette søket er opprettet, kan brukerne enkelt klikk som spørring for å finne de svarene de trenger, uten å måtte åpne de underliggende tabellene eller forstå hvordan disse dataene ble opprettet. Ett godt eksempel er en spørring som trekker alle rekorder for brukere som er født i løpet av inneværende måned.

Bruksanvisning

1 Logg på datamaskinen, og åpne Microsoft Access. Åpne databasen du ønsker å spørre.

2 Klikk på "Annet" gruppe og deretter på "Create" -kategorien. Velg "Query Wizard" og deretter "Simple Query Wizard."

3 Velg tabellen du vil basere søket på. Dobbeltklikk hvert felt du ønsker å inkludere i tabellen.

4 Finn feltnavn som inneholder fødselsdatoer. Merk deg navnet på det feltet.

5 Plasser markøren i den første tomme cellen til høyre for de eksisterende feltene. Skriv inn et navn for det nye feltet, etterfulgt av Month kommandoen. For eksempel, hvis feltet inneholder fødselsdato er oppkalt fødselsdato, skriver du inn "ThisMonthsBirthdays: Måned ([fødsels]).