Hvordan finne IP-adressen konflikter

Hvordan finne IP-adressen konflikter


Noen ganger vil datamaskinen oppleve en IP-adresse konflikt når to systemene er tildelt samme IP-adresse av nettverks DHCP-server innebygd i ruteren. Windows vil vise en feilmelding og du kan miste Internett-forbindelsen, eller det kan roe ned og bli ubrukelig. Noen ganger vil starte datamaskinen fornye IP-adressen, men hvis konflikten vedvarer, må du utføre flere tiltak for å bidra til å løse problemet.

Bruksanvisning

1 Slipp og fornye IP-adressen. Åpne en Windows kommandolinjen og skriv kommandoen "IP config / RELEASE" og trykk "Enter" tasten på tastaturet. Deretter skriver du "ipconfig / renew" og trykk "Enter" -tasten igjen. Når du er ferdig, lukker Command Line åpent vindu. Slik åpner du en Windows-kommandolinjen, trykk på "Start" -knappen på oppgavelinjen. Deretter markere og velg "Kjør" fra rullegardinmenyen listen. Skriv "cmd" eller "Command" i "Åpne" run-boksen og trykk "Enter" -tasten. En svart og hvit vindu åpnes på skrivebordet som ligner en DOS-skjerm med en ledetekst, for eksempel C:>.

2 Klikk på knappen som ligner på bokstaven "X" ligger nær toppen og på høyre side av det åpne kommandolinjevinduet. Når Command Line vinduet lukkes, vil du bli returnert tilbake til Windows.

3 Finn ruterens DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) error oppføring på datasystemet. Trykk på "Start" -knappen på oppgavelinjen. Velg "Control Panel" og velg "Administrative verktøy" fra menylisten. Velg deretter "Event Viewer" å sjekke "SystemLog" fil.

4 Gjennomgå DHCP feil oppføring. Normalt vil Windows liste en nettverksadresse. Du kan bruke denne informasjonen til å identifisere en konflikt som ikke er dataenhet på systemet ditt. Åpne en Windows kommandolinjen og skriv inn kommandoen "ipconfig / all" for å identifisere den enheten som skapte konflikten. Sjekk også produsentens etikett for å identifisere enheten, som vanligvis er plassert under den eller på baksiden. Deretter starte enheten på nytt for å se om dette vil bidra til å løse IP-adresse konflikt.

5 Start ruteren hvis problemet vedvarer og trinnene ovenfor ikke bidra til å fornye IP-adressen. Ofte vil tilbakestille DHCP-serveren tvinge systemene på nettverket for å be om nye IP-adresser. Dessuten er det lurt å bytte ut ruteren med en bedre modell hvis det er en feil i nettverkets DHCP-server, og datamaskinen fortsetter å oppleve IP-adressen konflikter.