Hvordan hente Precision Fra datakolonner

Innhenting av presisjon fra datakolonner krever nøyaktig beregning av data som har blitt inngått et dokument, for eksempel et regneark. Et populært regnearkprogram for næringslivet er Microsoft Excel som er tilgjengelig med Microsoft Office. Påfør en formel til en enkelt celle eller et celleområde i dokumentet for å beregne data fra kolonner i et Excel-regneark.

Bruksanvisning

1 Dobbeltklikk på "Microsoft Excel" ikonet for å åpne programmet. Klikk på "View" drop-down menyen og merke alternativet for "Verktøylinjer". Velg alternativet for "Standard" og "formatering".

2 Marker en celle eller velg et celle i kolonnen etter å finne kolonnen med data som du trenger for å beregne. Klikk på "Lik" skilt til venstre for ligning bar.

3 Klikk på "Formel" drop-down menyen til venstre, og velg deretter en beregning alternativ. Du vil nå se formelen for den valgte beregningen vises i ligning bar.

4 Klikk på den grønne haken for å lagre den valgte formelen. Man vil se av resultatene av beregningen på bunnen av kolonnen. Skriv inn en etikett for beregningsresultatet i en celle til venstre for resultatet.

Hint

  • Klikk på "Flere funksjoner ..." nederst "Formel" drop-down menyen som vil vise en meny for flere matematiske beregninger du kan bruke.