Hvordan kan jeg spore min e-abonnenter på min WordPress blogg?

Sporing av e-abonnenter på din WordPress blogg er enkelt; WordPress gir hver blogg med en "Stats" side som gir all slags informasjon på bloggens trafikk. Du må logge deg inn i bloggen din for å få tilgang til noen av disse statistikk, men når du gjør det du kan få detaljert svært informasjon. Dette vil gi deg innsikt i hva som tiltrekker folk til bloggen din og hva som ikke fungerer. Det er en god idé å jevnlig sjekke statistikken på bloggen din.

Bruksanvisning

1 Logg inn på din WordPress blog.

2 Klikk "Dashboard" for å utvide menyen.

3 Klikk "Site Stats." Nå ser for "Totaler, abonnementer og andeler." Under denne menyen kan du se de summer av hver. Hvis du vil ha detaljer, kan du klikke hver kobling for å vise enten nettstedet ditt abonnement eller kommentar abonnement.