Hvordan konvertere en .PDC til en PDF

Hvordan konvertere en .PDC til en PDF


PDC filformat er en beskyttet PDF-fil opprettet av Locklizard. Den beskyttede filen hindrer andre brukere som ikke har programvaren Locklizard fra å åpne filen. For å konvertere PDC-filen tilbake til et PDF-dokument må man låse opp PDC-filen gjennom Locklizard programvare. Når konvertert, er PDF-filen så tilgjengelig gjennom en PDF-leser, for eksempel Adobe Acrobat Reader.

Bruksanvisning

1 Åpne Locklizard enten ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet eller ved å klikke på "Start", "Alle programmer" og velge Locklizard.

2 Klikk på "File", "Open" og velg PDC-filen du ønsker å konvertere til PDF. Øyeblikk PDC filen lastes opp på skjermen.

3 Velg "Lås opp" alternativet. Hvis du har plassert et passord på filen du blir bedt om å skrive inn passordet.

4 Klikk på "Lås opp" igjen og PDC-filen er returnert tilbake til sin opprinnelige PDF-fil.