Hvordan legge en rullegardinliste i AJAX

Ajax språket bruker Javascript syntaks å arbeide med elementer på websidene. Du kan bruke Ajax språk for å laste rulle verdier i en "select" element, som viser verdier som en bruker kan velge ett svar. Hvis du har listeelementene i en egen fil eller ekstern side, bruker du Ajax til å koble til og dynamisk laste listen over elementer.

Bruksanvisning

1 Høyreklikk på filen du vil bruke til å laste inn data i rullegardinmenyen. Klikk "Åpne med" og velg din foretrukne Ajax redaktør.

2 Legg forbindelsen til fil eller URL som inneholder data for rullegardinmenyen. Følgende kode bruker en tekstfil for å hente listen over verdier:
Http.get ({

url: "./values.txt",
callback: selectItem,
cache: Http.Cache.Get
}, [customers]);

Var kunder = xmlreply.responseText;

Koden ovenfor henter en liste over kunder.

3 Del snoren av kundene i en liste, slik at du kan sløyfe gjennom hvert element, og tilordne verdier til drop-down boks. Følgende kode deler strengen i en liste:
Var matrise = customers.split ( "|");

4 Loop gjennom hver verdi og tildele verdi til en drop-down boks. Følgende kode legger hver kunde til drop-down boks:
for (o = 1; o <tabell.length; o ++)
{

customer.add (array[o]);

}