Hvordan legge til en webside Preview til Word khat

Den QAT, også kjent som Quick Access Toolbar, er en del av Microsofts nye Flytende brukergrensesnitt. Den QAT, som kan være plassert over eller under Office-båndet, er en knapp der du kan plassere de vanligste kommandoene som brukes mens du arbeider på et dokument. Siden du kan lagre et dokument som en webside i MS Word, plasserer forhåndsvisning kommandoen i QAT for umiddelbar tilgang.

Bruksanvisning

1 Klikk på "Tilpass Quick Access Toolbar" ikonet over "Page Layout" -kategorien, som er i Office-båndet.

2 Bla nedover i pop-menyen og velg "Flere kommandoer."

3 Velg "Alle kommandoer" fra "Velg fra Kommandoer" drop-down menyen.

4 Scroll ned og markere "Web Page Preview".

5 Klikk "Legg til" i midten av "Options Windows" i dialogboksen. Den "Web Page Preview" kommandoen vil nå vises i "Tilpass Quick Access Toolbar" boksen.

6 Klikk på "OK". "Web Page Preview" ikonet er nå i QAT.