Hvordan legge til postkassen til Exchange 2003

Hvordan legge til postkassen til Exchange 2003


Microsoft Exchange 2003 gir nettverket med e-posttjenester. Brukere på nettverket kan sende og motta e-post på det lokale nettverket eller på Internett. De postkasser opprettes når du oppretter en ny bruker i Active Directory, som er den viktigste delen av din Windows-domene som inneholder brukertillatelser og ressurser på nettverket. En postkasse er konfigurert og satt opp i Active Directory, slik at brukerne er i stand til å hente e-post så snart de logger inn i nettverket for første gang.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen på domeneserveren som er vert for Exchange-tjenester. Velg "Alle programmer" og velg "Administrative verktøy." I denne menyen, klikk "Active Directory Users and Computers."

2 Klikk domenenavnet servernavn på venstre side av vinduet. Høyreklikk på "Brukere" -ikonet og velg "New". Velg "User" fra listen over alternativer. Den nye brukeren Veiviseren viser en åpning vindu hvor du konfigurere bruker og Exchange-postboksen.

3 Skriv inn brukerens fulle navn og informasjon i tekstboksene. I tekstboksen merket "Bruker logg navn," angi brukerens kontonavn. Klikk på "Neste" -knappen.

4 Skriv inn brukerens passord i neste vindu. Skriv det en gang i bekreftelsen tekstboksen for å bekrefte det ble riktig angitt. Klikk på "Neste" -knappen.

5 Kryss av i boksen merket "Opprett en Exchange-postboks." Brukerens Windows pålogging vises automatisk i "Alias" tekstboksen. Dette er standard på et Windows-nettverk. Klikk på "Neste" -knappen. Klikk "Finish" på finale skjermen for å opprette brukerkonto og postkasse.