Hvordan legge til søkeverdiene på en Access-rapport

Hvordan legge til søkeverdiene på en Access-rapport


Opprette en spørring i en Access-rapport gir deg mer kontroll over informasjonen som vises i en rapport. I stedet for å liste alle data fra en bestemt tabell eller spørring, opprette en egendefinert spørring for Access-rapport for å vise bare de verdiene du ønsker å se. Å bli kjent med denne funksjonen kan du tilpasse Microsoft Access-rapporter.

Bruksanvisning

1 Åpne rapporten som du vil legge til søkeverdiene, eller lage en ny rapport. Hvis du oppretter en ny rapport, fullføre "Rapportveiviser" og velg spørringen du vil vise i rapporten.

2 Klikk på "Vis" -knappen på toppen, til venstre, og velg "Design View." Dette kan du endre rapportens utseende, layout og verdier.

3 På "Design" -fanen på båndet på toppen av siden, åpne "Property Sheet". Pass på at "Report" er valgt fra rullegardinlisten øverst på egenskapsarket. Dette gjør at du kan endre egenskapene til hele rapporten, i motsetning til en bestemt kontroll.

4 Klikk på "Data" -fanen av eiendommen arket for å se "Record Source" -feltet. Klikk på "..." for å lage en egendefinert spørring. Alternativt kan du velge en spørring fra rullegardin, men som kan miste referanser til eksisterende verdier på rapporten.

5 Klikk på "Vis tabeller" boksen for å legge til tabeller eller spørringer som inneholder den informasjonen du vil vise på rapporten. Dobbeltklikk på noen linjer mellom bordene for å endre "Bli Properties" om nødvendig. Når alle tabeller og spørringer vises, drar feltene til bunnen av skjermen.

6 Legg kriteriene til søket ved å skrive inn verdier eller uttrykk inn i "Kriterier" felt, eller endre sorteringen til stigende eller synkende. Når alle feltene er listet opp nederst, klikk på "View" -knappen og velg "Query View" for å se fullstendig informasjon. Lagre og lukk spørring for å gå tilbake til rapporten.

7 Velg "Legg til eksisterende felt" på "Design" -kategorien av båndet. Alle feltene du valgte i søket vises her. Dra de ønskede feltene på rapporten, og endre ordningen med verktøyene på "Ordne" -kategorien.

8 Klikk på "Report View" -knappen på båndet for å se det ferdige produktet.

Hint

  • Spørringer som er opprettet i en rapport blir ikke lagret på "Navigasjonsruten", men i stedet kan bare nås gjennom rapporten.