Hvordan omdirigere utdata til Input i Perl

Når Perl genererer produksjonen i et skript, er det ofte nyttig å omdirigere at produksjonen tilbake inn i manuset slik at den kan brukes som inngang for en annen funksjon. Denne typen omdirigering er gjort med en enkel, men kraftig symbol som brukes til å omdirigere utdata fra nesten hvilken som helst kilde og pumpe det inn i feltet av en annen funksjon eller behandlingsenhet.

Bruksanvisning

1 Åpne Perl-skript.

2 Sett opp din utgang funksjon som en variabel. For eksempel

myOutVariable

3 Opprett en ny variabel å godta utgang som inngang. For dette eksempelet

ny Var myInVariable;

4 Sende utgangen fra den første variabelen til den andre gjennom "pipe" symbol:

myOutVariable | myInVariable

Hint

  • Denne fremgangsmåte kan anvendes sammen med funksjons innganger og utganger også.