Hvordan Påfyll har en PIXMA iP3600?

Canon Pixma iP3600 bruker blekk jet utskriftsteknologi, noe som betyr at det huser flere patroner eller tanker med flytende blekk. Patronene sitte i dedikerte sporene på kassettenheten, som beveger seg fra side til side inne i skriveren. Elektriske impulser utløse patronene å sprøyte små dråper av forskjellig fargede blekk på bestemte områder av sider som de passerer gjennom skriveren. Når blekket renner ut i en av patronene, kan du se et varsel på skjermen eller "blekk" varsellampe blinker på selve skriveren.

Bruksanvisning

1 Trykk på skriverens "Power" knappen for å slå den på. Brett ned på papirmagasinet.

2 Åpne toppdekselet på skriveren. Vent til kassettanordningen for å stoppe i midten av skriveren.

3 Bytt ut patronen med blinkende eller ikke-opplyst lys. Trykk på fanen på forsiden av kassetten, og løft den ut av sporet.

4 Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen. Vri den oransje hetten bunnen av kassetten og kast cap.

5 Sett den fremre nedre kant av kassetten først, deretter trykker du ned til fanen klikker på plass. Pass på at kassetten er tennes.

6 Lukk toppdekselet på skriveren. Vent som skriveren kalibrerer den nye kassetten før du prøver å behandle alle utskriftsjobber.