Hvordan Ring Python Method Fra Java

Komplekse applikasjoner vanligvis er delt inn i flere moduler, som en god software engineering praksis. Noen ganger disse modulene er implementert av forskjellige mennesker, og selv om ulike programmeringsspråk; i de tilfeller du trenger mekanismer for å overføre kontroll fra koden er skrevet i et språk til kode skrevet i et annet språk. Spesielt, kan du ringe en metode skrevet i Python fra Java-kode ved å lansere Python parametriseres med navnet på den metoden du trenger for å kjøre.

Bruksanvisning

1 Ta med følgende linje i begynnelsen av Java-kode:

import java.io. *;

2 Bygg en Java streng inkludert navnet på Python metoden du ønsker å kjøre som i følgende eksempelkode:

String argsToPythonInterpreter = "lønn";

3 Overføre kontrollen til Python fra Java-program, mens instruere tolken å ringe det angitte metode:

Runtime rt = Runtime.getRuntime ();

Prosess pr = rt.exec ( «python -m" + argsToPythonInterpreter);

pr.waitFor ();